اخبار بیمارستان

برگزاری مراسم روز پرستار در سالن شهید باکری مجتمع دانشگاه حضرت ولیعصر (ع) گالری

برگزاری مراسم روز پرستار در سالن شهید باکری مجتمع دانشگاه حضرت ولیعصر (ع) تهران جنوب توسط بیمارستان بوعلی و دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی با حضور دکتر آقامیری، دکتر خوشدل، روسا و مسئولین بیمارستان بوعلی و دانشگاه های دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه مطلب