بیمه های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد

بیمارستان بوعلی تهران، جهت رفاه حال بیماران و رضایتمندی مراجعین محترم، اقدام به عقد قرارداد با بیشتر بیمه های پایه و تکمیلی کرده است.

می توانید لیست بیمه های طرف قرارداد را در ذیل مشاهده نمایید.

همچنین می توانید لیست آدرس نمایندگی ها و شعبات بیمه های طرف قرارداد را در گوشه سمت راست سایت مشاهده نمایید.

 

 

 

       بیمه تامین اجتماعی

 

 

 

 

 

     1. بیمه سلامت کارمندی

     2. بیمه سلامت ایرانیان

     3. بیمه سلامت روستایی

     4. بیمه سلامت سایر اقشار و نظام ارجاع

 

 

     بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

              (بیمه ارتش)

 

 

 

بیمه تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

 

     بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ

 

 

 

 

 

     بیمه تکمیلی دی

 

 

 

 

     1. دفترچه بیمه ایران

     2. تکمیلی بیمه ایران

 

 

 

     بیمه شهرسالم (بیمه شهرداری)

 

 

 

 

     بیمه تکمیلی آرمان

 

 

 

 

     بیمه تکمیلی آسیا

 

 

 

 

     بیمه تکمیلی البرز

 

 

 

 

     بیمه بانک تجارت

 

 

 

 

      بیمه بانک صادرات

 

 

 

 

     بیمه بانک کشاورزی

 

 

 

 

 

     بیمه تکمیلی پارسیان

 

 

 

 

 

     بیمه تکمیلی پاسارگاد

 

 

 

 

 

     1. دفترچه بیمه دانا

    2. بیمه تکمیلی دانا

 

 

 

 

    بیمه تکمیلی رازی

 

 

 

 

 

     بیمه تکمیلی سامان

 

 

 

 

 

     بیمه تکمیلی سینا

 

 

 

     

 

بیمه صنعت فولاد

 

 

 

 

     بیمه تکمیلی کارآفرین

 

 

 

 

    

   بیمه تکمیلی کوثر

 

 

 

 

    

     بیمه تکمیلی ما

 

 

 

 

    

      بیمه تکمیلی معلم

 

 

 

 

    

     بیمه تکمیلی ملت

 

 

 

 

    

    بیمه تکمیلی میهن

 

 

 

 

     بیمه صنعت نفت

 

 

 

 

     بیمه تکمیلی نوین

 

 

 

 

    

      بیمه تکمیلی sos (کمک رسان ایران)

 

 

 

    

    

     2. بیمه تکمیلی کمیته امداد امام خمینی (ره)

 

 

 

    

      

        بیمه تصادفات

 

 

 

 

     

 

  بیمه وزارت نیرو

 

 

 

 

بیمه سرمد

 

 

 

 

 

روابط عمومی بیمارستان بوعلی تهران