معرفی پزشکان

معرفی پزشکان

هر مرکز تشخیصی و درمانی با پزشکان آن مرکز سرزنده است.

این بیمارستان همیشه سعی داشته تا از زبده ترین و باسابقه ترین پزشکاان سطح کشور استفاده نماید تا بتواند سطح رضایت مندی مراجعان خود را به عالی ترین مرتبه ارتقاء دهد. در همین راستا تعداد زیادی از متخصصان و فوق تخصصان این مرکز از هیئت علمی های دانشگاه های مطرح کشور مانند: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه ایران و سایر دانشگاه های مطرح و به نام کشور عزیز ایران می باشند.

تعدادی از پزشکان نیز دارای بورد های تخصصی و فوق تخصصی از دانشگاه های صاحب نامکشور های دنیا مانند انگلستان، آلمان، آمریکا، فرانسه و سایر کشورهای پیشرفته دنیا می باشند که شرح مدرک ایشان در فایل مربوطه هر پزشک قرار گرفته است.