حراست

حراست

حراست و حفاظت فیزیکی

 

واحد حراست و حفاظت فیزیکی بیمارستان بوعلی متشکل از 16 نفر نیروی ورزیده و متعهد به سرپرستی آقای چوپانی نماینده اداره کل حراست دانشگاه علوم پزشکی واحد تهران می باشد.

نیروهای حفاظت فیزیکی به صورت 24 ساعته و با کمک گرفتن از تجهیزات حفاظتی روز دنیا تمامی قسمت های بیمارستان را تحت پوشش خود قرار می دهند.

در صورتی که هر یک از مراجعین و یا بیماران شکایتی داشته باشند می توانند با شماره مستقیم حراست تماس گرفته و طرح شکایت نمایند و از طریق همین درگاه تلفنی پیگیر شکایت خود باشند.

33325937