تاریخچه

تاریخچه

بیمارستان بوعلی:
تاریخچه بیمارستان بوعلی:

این مرکز در دهه  ۱۳۳۰ بعنوان مرکز مسلولین در خارج از شهر تهران ساخته و به بهره برداری رسید. پس از تغییرمشکلات بهداشتی جامعه این مرکز بعنوان بیمارستان جنرال و عمومی به فعالیت خوددر حیطه  آموزشی و درمانی ادامه داد.

بیمارستان بوعلی با ۴۲۰ تخت مصوب و  ۲۰۰ تخت فعال در سال۱۳۸۳ از دانشگاه شهید بهشتی با دو هدف ارتقای کیفی آموزش در حوزه پزشکی و اهتمام به خدمات درمانی بهبیماران، کارکنان و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه خریداری شد.

روند تجهیز بیمارستان با خرید پیشرفته ترین دستگاههای پزشکی و جراحی در فرایندی منطبق با پیشرفتهای مهندسی پزشکی تا کنون ادامه داشته بطوریکه با جذب پزشکان مجرب این بیمارستان بعنوان یکی از مجهزترین مراکز درمانی پایتخت شناخته شده است.

تلاش این مرکز برای توسعه و افزایش کیفیت بخش های متعدد بیمارستان جزء اهدافی است که بصورت مستمر ادامه خواهد داشت. راه اندازی بخش آنژیوگرافی, EPS, بخش دیالیز و راه اندازی آزمایشگاه شبانه روزی, ارتقائ بخشهای فیزیوتراپی, تجهیز بخشهای  ICU ,CCU و اتاق عمل که اخیراً صورت پذیرفته است مصادیقی از این تلاش مداوم محسوب می شود.

 

روابط عمومی بیمارستان بوعلی تهران