تلفن های بیمارستان

تلفن های بیمارستان

تلفن های تماس با بیمارستان بوعلی تهران

02133348035-40

 

جهت ارتباط با قسمت های مختلف بیمارستان می توانید با شماره های بالا تماس حاصل فرمایید.

بعد از برقراری ارتباط، داخلی مورد نظر خود را شماره گیری نمایید.

 

بخش های اورژانسی 24 ساعته

بخش اورژانس:                                316 و 404

تریاژ اورژانس:                                     268

صندوق و پذیرش اورژانس:                       222

آزمایشگاه اورژانس:                          339 و 319

رادیولوژی اورژانس:                              252

 

بخش های بستری

بخش داخلی یک:                               385 و 342

بخش داخلی دو:                                    386

بخش جراحی مردان:                              288

بخش جراحی زنان:                                414

بخش اطفال:                                        325

سی سی یو:                                        293

آی سی یو:                                         410

بلوک زایمان:                                  284 و 290

اتاق عمل:                                          269

 

بخش های آنژیوگرافی و جراحی قلب

آنژیوگرافی:                                        380

جراحی قلب باز:                                  409

خط مستقیم آنژیوگرافی:                   15-33251213

 

بخش های پاراکلینیکی

پذیرش درمانگاه و بستری:                       264

صندوق درمانگاه:                                 278

رادیولوژی و سونوگرافی:                       320

آزمایشگاه تشخیص طبی:                        300

خط مستقیم آزمایشگاه تشخیص طبی:      33251026

آزمایشگاه پاتولوژی:                             375

سی تی اسکن:                                    266

ام آر آی:                                          266

مستقیم سی تی و ام آر آی:               8-33250307

پزشکی هسته ای:                                348

خط مستقیم پزشکی هسته ای:              33254318

براکی تراپی:                                     411

خط مستقیم براکی تراپی:                  33250495

رادیوتراپی:                                       396

خط مستقیم رادیوتراپی:                    33359195

اکو:                                                280

اسپیرومتری:                                     337

تست ورزش:                                403 و 351

نوار عصب و عضله:                      302 و 304

نوار مغزی:                                       337

هولتر فشار و نوار:                              337

شنوایی سنجی:                                   250

فیزیوتراپی:                                       395

خط مستقیم فیزیوتراپی:                   33250609

آندوسکوپی و کولونوسکوپی:                   353

داروخانه:                                         303

خط مستقیم داروخانه:                      33791543

کلینیک زخم:                                      332

دیالیز:                                            364

 

درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی

229:   درمانگاه غدد - درمانگاه داخلی – درمانگاه داخلی مغز و اعصاب – درمانگاه رادیوتراپی.

215:   درمانگاه جراحی عمومی – درمانگاه پوست – درمانگاه بیهوشی – درمانگاه اطفال.

302 و 304:   درمانگاه ارتوپدی – درمانگاه زنان و زایمان – درمانگاه چشم – درمانگاه آنکولوژی – درمانگاه جراحی مغز و اعصاب.

403:   درمانگاه قلب – درمانگاه گوش، حلق و بینی – درمانگاه ریه.

 

حوزه ریاست

ریاست، مدیریت و خزانه دار:           200 و 201

معاونت آموزشی:                               390

معاونت درمان:                                  390

معاونت پژوهش:                                272

دفتر پرستاری:                                  253

سوپروایزر:                                     267

رئیس مالی:                                     401

رئیس اداری:                                   241

حراست:                                        262

خط مستقیم حراست:                      33325937

 

بخش های اداری، مالی و پشتیبانی

دبیرخانه:                                       228

ترخیص بیماران:                              274

ترخیص اداری و بیمه گری:            328 و 212

کتابخانه:                                        245

کارگزینی:                                      249

خط مستقیم کارگزینی:                    36606581

نماینده بیمه تامین اجتماعی:                  243

نماینده بیمه سلامت:                           233

تدارکات:                                        306

خط مستقیم تدارکات:                     33336463

بایگانی مدارک پزشکی:                   356 و 352

بهداشت حرفه ای:                             283

اعتبار بخشی:                                  276

مسئول خدمات:                                 336

تجهیزات پزشکی:                              213

تاسیسات:                                       248

انتظامات:                                   277 و 374

نیروی انتظامی:                                210

 

سایر شماره ها

فکس:                                        33786182

پیامک و فضای مجازی:                09195710012

 

روابط عمومی بیمارستان بوعلی تهران