آزمایشگاه تشخیص طبی

آزمایشگاه بیمارستان بوعلی شامل سه آزمایشگاه می باشد:

  • آزمایشگاه مرکزی
  • آزمایشگاه اورژانس
  • بانک خون 

 

1. آزمایشگا مرکزی:

در درب ورودی بیمارستان واقع شده است و زمان فعالیت آن از ساعت 7 صبح الی 14 می باشد. و شامل بخشهای پذیرش، نمونه گیری، هماتولوژی، بیوشیمی، هورمون شناسی، ایمونولوژی، مایعات بدن و عدم اعتیاد می باشد. ریاست آزمایشگاه و مسئول فنی و سوپروایزر آزمایشگاه در این محل مستقر می باشند. آزمایشگاه مرکزی دارای 24 نفر پرسنل می باشد که طبق چارت سازمانی زیر نظر ریاست آزمایشگاه فعالیت می نمایند. وظیفه آزمایشگاه مرکزی انجام کلیه آزمایشات بخش سرپائی و بستری بیمارستان با حفظ شرایط استاندارد و تکریم ارباب رجوع می باشد.

 

2. آزمایشگاه اورژانس: 

آزمایشگاه اورژانس در طبقه همکف ساختمان اورژانس بیمارستان واقع می باشد که برای پذیرش بیماران بستری و سرپایی 24 ساعته فعال می باشد. آزمایشگاه اورژانس دارای 10 نفر پرسنل می باشد و در هر شیفت کاری شب 3 نفر حضور دارند. وظیفه آزمایشگاه اورژانس انجام کلیه آزمایشات اورژانس بیماران سرپائی و بستری می باشد که جوابدهی آزمایشات اورژانس 1-2 ساعت می باشد.

 

بانک خون: 

بانک خون بیمارستان بوعلی از سال 1393 دارای گواهی هموویژیلانس (سیستم مراقبت از خون و فرآورده های خونی) سازمان انتقال خون می باشد و دارای تجهیزات شیکر انکوباتور پلاکت، سیستم دماسنج ،رطوبت سنج و آلارم مرکزی شرکت دارستان صنعت، یخچال و فریزر مخصوص بانک خون، بن ماری، میکروسکوپ، سروفیوژ و سانتریفیوژ می باشد و آزمایشات سازگاری انتقال خون به روش آنتی بادی اسکرینینگ انجام میشود.

در آزمایشگاه بیمارستان بوعلی کلیه فعالیتها با دستگاههای اتوماتیک و به روش کمی لومینسانس انجام میشود. دستگاهها مورد تائید وزارت بهداشت و آزمایشگاه مرجع سلامت می باشند و ضمنا جوابدهی از طریق نرم افزارهای LIS و HIS می باشد.

 

اتوآنالیز بیوشیمی

MINDRAY BS 400, BT 35i, COBAS MIRAS, HbA1C DREW DS5

 

اتوآنالایزر هورمون به روش کمی لومینسانس

ADVIA CENTAUR XP, VITROS, TOSOH, VIDAS, GAMA COUNTER, الایزای اتوماتیک  DYNEX

 

دستگاه اندازه گیری گازهای خون شریانی و وریدی

GEM 3000, OPTI CCA MEDIA, CORNELLY BG 800

 

سل کانتر هماتولوژی

 دستگاههای FULL DIFF شامل                     (ADVIA 2120, ADVIA 70)

دستگاههایPARTIAL DIFF  شامل        (SYSMEX KX21, SYSMEX K100)

 

الکترولیت آنالایزر جهت سدیم، پتاسیم، کلر، کلسیم یونیزه، لیتیم

JOKOH EXC, SENSOCORE

 

دستگاههای کشت خون و مایعات بدن به روش کشت کوتاه مدت 24 ساعت

BACT ALERT, BACTEC

 

دستگاههای اتوماتیک فاکتورهای انعقادی )فیبرینوژن D-DIMER, FDP, C3, C4, PT, PTT, )

SYSMEX COAGLUATION , COATRON M2

 

 

برنامه انجام تستهای تخصصی آزمایشگاه بیمارستان بوعلی

* کلیه تستهای تخصصی با روش کمی لومینسانس انجام میشود

 

رئیس آزمایشگاه

دکتر هومن وثوق

مسئول فنی آزمایشگاه

دکتر مینو ساعتیان

سوپروایزر آزمایشگاه

آقای محمد سعید

 

تلفن آزمایشگاه

33251024 – 33251026 - 33251027

فکس آزمایشگاه

33251028

 

 

پنل عفونی

ایدز، هپاتیتهای نوع( A،B،C،D)، زونا و آبله مرغان، سرخچه، سرخک، منونوکلئوز، هیداتیک

سل عفونی

پنل تیروئید

TSH, T4, T3, T3up, FreeT4, FreeT3, Anti TPO

 

پنل هورمونهای جنسی و اختلالات قاعدگی و نازائی

تستسترون، تستسترون آزاد، پروژسترون، استرادیول، پرولاکتین ،FSH،LH ، DHEA 

 

پنل تومور مارکرتشخیص سرطانها

پروستات، تخمدان، سینه، کبد، پانکراس

PSA & FREE PSA ، CA125 & HE4 ، CA15-3 ، CEA ، AFP، CA19-9 

 

پنل دیابت

دیابتهای ساعتی، دیابت بارداری، دیابت سه ماه گذشته، دیابت دو هفته گذشته – فروکتوزآمین، انسولین

 پنل کم خونی

 

آهن، ذخیره آهن، ترانسفرین، فریتین، ویتامین B12، اسید فولیک، فاویسم، تالاسمی، الکتروفورز هموگلوبین، خون مخفی

 

پنل سکته قلبی

 

 تروپونین، میوگلوبین، هموسیستئین

 

پنل رشدو متابولیسم و سیستم ایمنی 

آمونیاک، لاکتات، زینک، آنتی بادی ها، کمپلمان، الکتروفورز پروتئینها، هورمونهای رشد، ویتامینD3

پنل غربالگری مادران جهت تشخیص ناهنجاریهای جنینی

 دبل مارکر، تریپل مارکر، کوآد مارکر

پنل آزمایشات سلولی و ملکولی

انواع (PCR) کمی و کیفی بیماریهای عفونی  

پنل بیماریهای خود ایمن

انواع آزمایشات به روش ایمنو فلورسانس (روش IF)

پنل بارداری

 

 AMH-BhCG & BhCG titer &  Pregnancy Test

 

پنل  بیماریهای تب دار عفونی   

  تب مالت، حصبه، شبه حصبه، مخملک، گلودردهای چرکی،  منونوکلئوز، روماتیسم، سفلیس

 

پنل تستهای تخصصی

هماتولوژی و خونشناسی، فاکتورهای سیستم انعقاد، بیوشیمی خون و ادرار و مایعات بدن، آنالیز سنگهای ادراری، بیوشیمی گازهای خون، میکروب شناسی، انگل شناسی، سرولوژی، بانک خون و تعیین گروه خون،آزمایشات  سلولی ملکولی، تعیین دوز داروهای قلبی و انعقادی و اعصاب از قبیل (دیگوکسین، وارفارین، والپروات سدیم و ...) ،آزمایشات اتو ایمیون از قبیل (روماتیسم مفاصل، لوپوس و ...) ، آزمایش عدم اعتیاد

 

 

 

 

 

 

 

 

* آزمایشات تخصصی حداکثر 72 ساعته انجام میشوند

* آزمایشگاه اورژانس به طور 24 ساعته (در روزهای تعطیل و غیرتعطیل) فعال میباشد.

 

روابط عمومی بیمارستان بوعلی تهران