براکی تراپی

براکی تراپی

مرکز رادیوتراپی آکولوژی سینا

بخش پرتو درمانی (شتاب دهنده خطی)

 

این بخش با ریاست جناب آقای دکتر فرید نژاددادگر متخصص بیماری های سرطان شناسی و مسئول بخش جناب آقای دکتر رضا خدابخشی متخصص رادیوتراپی هدایت می شود.

این بخش با تعداد 9 نفر کارشناسان فیزیک و رادیوتراپی در شیفت صبح و عصراداره می گردد.

سایر پرسنل 2 نفر متصدی پذیرش به صورت صبح و عصر و یک نفر نیروی خدماتی بخش را پوشش می دهند.

وقعیت بخش رادیوتراپی روبروی ورودی اصلی بیمارستان به بخش های اداری و مالی و بستری به وسعت 600 متر مربع قرار گرفته است.

این مرکز با بیش از 6 سال سابقه فعالیت مفید و با دارا بودن یک دستگاه شتابدهنده خطی و تجهیزات کامل دزیمتری مجهز به بخش های داخلی و خارجی و همچنین شیمی درمانی های بستری و سرپایی در زمینه های تشخیصی و درمانی سرطان توانسته در رده بهترین رادیوتراپی های سطح کشور قرار گیرد.

اقداماتی همچون اعمال جراحی، تصویربرداری، اقدامات حمایتی، بازتوانی، مشاوره تغذیه و روانشناسی در اسرع وقت صورت می گیرد.

تمامی تعرفه های این مرکز به صورت دولتی می باشد و با تمامی بیمه ه های پایه و تکمیلی قرارداد دارد.

این بخش شامل 6 تخت فعال است.

دارای دو اتاق چهار تخته و دو تخته جهت شیمی درمانی سرپایی می باشد که همگی اتاق ها دارای سرویس بهداشتی، امکانات رفاهی برای همراهان، یخچال، تلویزیون و سایر امکانات رفاهی هستند.

جهت رفاه بیشتر حال بیماران و مراجعین محترم، یک دستگاه سماور، آب سردکن، سجاده و جانماز نیز در بخش قرار دارد.

 

 

 

تلفن های ارتباطی با مرکر:

33359195          33250433             332500495

ارتباط مستقیم با مدیریت:

09123800737          09122949228