ادیولوژی

ادیولوژی

کم شنوایی، عبارت است از کاهش حساسیت شنوایی ناشی از ناهنجاریهای گوش خارجی، میانی و داخلی. بنابراین ارزیابی‌ توانایی شنیدن‌ و یافتن محل‌ ضایعه‌ در گوش‌ خارجی‌، میانی‌، داخلی‌ و یا سیستم‌ مرکزی‌ از اهمیت بسیاری برخوردار است که‌ با انجام آزمایشات‌ مختلف‌ و بکارگیری تجهیزات ‌شنوایی سنجی امکانپذیر است.

واحد شنوایی شناسی بیمارستان فوق تخصصی بوعلی با بهره گیری از پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاههای ارزیابی شنوایی ، توانایی انجام کلیه آزمونهای ادیومتریک و ارزیابی های مربوط به سمعک را دارد.

 

تمامی آزمون ها توسط کارشناس ارشد شنوایی انجام می پذیرد که عبارتند از:

 

 

(PURE TONE AUDIOMETRY) P.T.A 

این آزمون بوسیله دستگاهی به نام ادیومتر انجام می شود که توانایی تولید سیگنالهای صوتی در فرکانسهای مختلف و شدتهای قابل تنظیم را دارد. این آزمون به همکاری کامل بیمار وابسته است. هدف از انجام این آزمون، بررسی وضعیت شنوایی بیمار از لحاظ کمی و کیفی، تعیین میزان معلولیت بیمار از لحاظ ارتباطی، کمک به تشخیص ضایعات مختلف گوش و کمک به بیمار در جهت استفاده از وسایل کمک شنوایی می باشد.

دستگاه ادیومتر دو کاناله واحد شنوایی شناسی بیمارستان فوق تخصصی که مجهز به میکروفن و بلندگو می باشد توانایی انجام آزمون های گفتاری را نیز دارد. از جمله دیگر قابلیت های این دستگاه انجام آزمون های تشخیص افتراقی جهت تعیین محل ضایعه می باشد شاملSISI - ABLB -TONE DECAY 

آزمون های مختص ارزیابی کم شنوایی های کاذب (متمارضین به کم شنوایی) نیز قابل انجام است.

 

IMPEDANCE AUDIOMETRY

دستگاه تمپانومتری مورد استفاده در این واحد از جمله پیشرفته ترین دستگاهها می باشد که قابلیت های فراوانی مانند اتصال به کامپیوتر و ذخیره اطلاعات بیماران به تعداد زیاد را دارد و با استفاده از آن می توان فشار گوش میانی، وضعیت تحرک پرده تمپان، وضعیت شیپور استاش، وضعیت یکپارچگی و تحرک زنجیره استخوانی را ارزیابی و بررسی کرد.

این دستگاه توانایی ارزیابی آستانه رفلکس آکوستیک را از طریق همانسویی و دگرسویی دارد. همچنین با استفاده از الگوهای رفلکس آکوستیک ضایعات مربوط به عصب 8 (عصب شنوایی) و عصب 7 (عصب صورتی) قابل ارزیابی می باشد.

 

نوبت دهی هر روز بجز ایام تعطیل از ساعت 7:30 تا ساعت 13 می باشد.

نسخ خارج از بیمارستان نیز پذیرش می شود.  

واحد شنوایی شناسی با شماره 9-33348036 داخلی 250 پاسخگو به سوالات شما عزیزان می باشد.