اسپیرومتری

اسپیرومتری

اسپیرومتری و برونکوسکوپی

 

این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص ریه که اسامی ایشان در برنامه درمانگاه ها ثبت گردیده اداره می گردد.

موقعیت این پاراکلینیک در طبقه همکف ساختمان شماره یک یا ساختمان اورژانس می باشد. درمانگاه ها از یک طرف به محوطه و از طرف دیگر با بخش اورژانس ارتباط دارد.

این درمانگاه همه روزه به غیر از روزهای تعطیل رسمی دایر بوده و آماده پذیرایی از بیماران محترم می باشد.

این درمانگاه با تمامی بیمه های دولتی و خصوصی قرارداد دارد.

تلفن رزرو و هماهنگی:

33348035-40

داخلی 302 و 304