انبار ملزومات

انبار ملزومات

انبار بیمارستان بوعلی

 

انبار بیمارستان واقع در انتهای بیمارستان و در مجاورت آشپزخانه قرار دارد. این انبار با یک نفر نیروی متخصص انبار داری با بیش از ده سال سابقه کار به صورت روزانه تا ساعت 20:00 اداره می گردد و در ساعات غیر اداری به صورت نیروی آنکال پوشش داده می شود.

این واحد توانست در آخرین ارزیابی اعتبار بخشی که توسط معاونت محترم درمان شهید بهشتی انجام شد، رتبه یک را بدست آورد.

می توان از نظر تجهیزات و تسریع در امور تحویل انجناس به عنوان یکی از بهترین واحدهای بیمارستانی اشاره نمود.