آندوسکوپی و کولونوسکوپی

آندوسکوپی و کولونوسکوپی

آندوسکوپی و کولونوسکوپی

ریاست بخش آندوسکوپی سرکار خانم دکتر میترا علی نژاد خرم می باشند و مذول بخش سرکار خانم درویش می باشند.

این واحد از سه بخش آندوسکوپی، کولونوسکوپی و ریکاوری تشکیل شده است.

در این واحد اقدامات تشخیصی و درمانی از قبیل آندوسکوپی درمانی و تشخیصی، کولونوسکوپی، پیک گذاری، باندلیگاسیون واریس مری، دیلاتاسیون مری، درآوردن پولیپ های ریز روده و معده و سایر اقدامات تشخیصی و درمانی.

این بخش توسط اساتید و پزشکان فوق متخصص گوارش ذیل هدایت می شود.

سرکار خانم دکتر میترا علی نژاد خرم.

جناب آقای دکتر امیر طاهری.

جناب آقای ایوب غفوریان.

جناب آقای محمد پناهیان.

تمام بیمارانی که دستور داشته باشند می توانند به این مرکز مراجعه نموده و از خدمات این بخش بهره مند شوند.

دقت شود بیمارانی که 40 سال بیشتر دارند و بیمارانی که دچار بیماری های قلبی و ریوی هستند باید تاییدیه پزشک معالج قلب و یا ریه را داشته باشند.

این بخش همه روزه به غیر از ایام تعطیل رسمی از ساعت 7:30 الی 14:00 پذیرای بیماران محترم می باشد.