بلوک زایمان

بلوک زایمان

بلوک زایمان

 

موقعیت بخش :ساختمان شماره 4 جنب اتاق عمل

ریاست بخش :دکتر گیتا حاتمی زاده متخصص زنان و فوق تخصص نازایی

مسول مامایی :طاهره وکیلی نیا کارشناس ارشد مامایی

تعداد پرسنل مامایی :12 نفر کارشناس مامایی

در این بخش کلیه خدمات مراقبتی مربوط به قبل بارداری ودر طول بارداری وپس از زایمان  به عنوان اور‍ژانس مامایی به مادران  ومراجعین عزیز ارائه می گردد در طی ارائه خدمت به مادران احترام به حقوق مادر ودریافت مراقبت های صحیح، حق مشارکت آگاهانه در تصمیم گیرها به دور از هرگونه اجبار ودریافت خدمات مطلوب در اولویت در نظر گرفته می شود .

در بخش بلوک زایمان، زایمان طبیعی با حضور یک ماما بر با لین مادر از ابتدای بستری تا زایمان وکمک به خوشایند سازی زایمان با روشهای بی دردی غیر دارویی مانند آروماتو تراپی ،آوا درمانی واستفاده از تکنیکهای ماساژ واستفاده از توپ درمحیطی آرام وحضور پرسنل مامایی مجرب ودلسوز انجام می شود همچنین آماده سازی مادران جهت سزارین ،کورتاژ وبستری مادران پرخطر  دراین بخش انجام می شود وکلاسهای آمادگی جهت زایمان به صورت رایگان در طی 8 جلسه از هفته 20 الی 37 هفته به صورت رایگان در بلوک زایمان جهت مادران برگزار می شود .

تجهیزات :سه عدد تخت زایمان ،دو عدد دستگاه مانیتورینگ جنین ،یک عدد تخت احیا نوزاد ،دوعدددستگاه ساکشن ،انکوباتور نوزاد یک عدد ،وارمر یک عدد ،وکیوم یک عدد وسه عدد دستگاه سونی کیت

نقاط قوت بلوک زایمان :

حضور اساتید ومتخصصین زنان مجرب وبا سابقه

حضور پرسنل مامایی حرفه ای ودلسوز در ارائه خدمت به مادر ونوزاد

ارائه خدمت به مادر ونوزادطبق استاندارهای وزارت بهداشت

 

انجام زایمان طبیعی ترم

بستری و تحت نظر داشتن مادران جهت سزارین یا زایمان زودرس

کنترل اورژانس های مامایی در طول شبانه روز چون پره اکلامپسی – اکلامپسی ، دیابت و پرفشاری خون

انجام NST

پاسخگویی بیماران در طول شبانه روز در زمینه مشکلات بارداری