تاسیسات

تاسیسات

تاسیسات

 

این واحد با مسئولیت جناب آقای عسگر آزاد هدایت می شود.

واحد تاسیسات با تعداد 5 نفر کارشناس و نیروی فنی در شیفت صبح، سه نفر در شیفت عصر و شب اداره می گردد.

موقعیت تاسیسات در مقابل درب دوم بیمارستان در خیابان دماوند قرار گرفته است.

به علت گستردگی بیمارستان تعداد تاسیسات فنی این مرکز بسیار زیاد است که رسیدگی به همه آنها بسیار دشوار است. و این همان موفقیتی است که آقای آزاد به همراه نیروهای آن بدان دست یافته اند.

این مرکز دارای 5 موتورخانه، 4 دستگاه آسانسور، یک دستگاه چیلر، 2 دستگاه دیزل ژنراتور، یک عدد پست اختصاصی فشار قوی برق، سایت اکسیژن سانترال و .... که همگی آنها با دست توانمند پرسنل تاسیسات این بیمارستان اداره می شوند.

نیروهایی که در این واحد مشغول به کار هستند دارای تخصص های ذیل هستند:

  • آهنگر
  • برقکار
  • لوله کش
  • اپراتور اکسیژن سانترال
  • ...

شرح وظایف تاسیسات:

  • نگهداری کلیه تاسیسات بخش ها
  • نگهداری و نظارت بر دستگاه های برودتی و حرارتی
  • نگهداری چاه عمیق
  • نگهداری موتورخانه ها
  • نگهداری کلیه دستگاه ها از قبیل دستگاه های لنژری و CSR...