داروخانه

داروخانه

داروخانه

 

داروخانه آموزشی و خدماتی بوعلی با ریاست سرکار خانم دکتر مرجان منوچهری دکتر داروساز بالینی هدایت می گردد. سرکار خانم دکتر مریم ملکوتی مسئول فنی و ریاست عصر داروخانه را بر عهده دارند.

این داروخانه به صورت 24 ساعته آماده تحویل دارو به مراجعین محترم می باشد.

این داروخانه با تمامی بیمه های دولتی و خصوصی قرارداد دارد.

موقعیت داروخانه در محوطه درب اصلی ورودی بیمارستان قرار گرفته است.

این بخش با تعداد 3 نفر تکنسین دارویی، یک نفر انباردار و یک نفر نیروی خدماتی در شیفت صبح، و یک نفر تکنسین دارویی در شیفت عصر و شب اداره می گردد.

در این داروخانه داروهای تخصصی و فوق تخصصی و همچنین داروهایی کم یاب، گیاهی، و سایر داروهای خاص به فروش می رسد.

جهت تسهیل کار بیماران محترم تایید نسخ اینترنتی برای بیمه تامین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح نیز در این داروخانه صورت می گیرد.

همچنین اطلاعات دارویی در زمینه تداخلات دارویی و مشاوره دارویی نیز در این واحد به صورت رایگان انجام می گردد.

شماره تماس مستقیم:    33791543

و داخلی:      303