داخلی یک

داخلی یک

داخلی دو

 

این بخش با ریاست جناب آقای دکتر شهراسبی فوق تخصص بیماری های خونو سرپرستاری خانم اسلاملو کارشناس پرستاری هدایت می شود.

این بخش با تعداد 4 نفر پرستار در شیفت صبح، سه نفر پرستار در شیفت عصر و 3 نفر پرستار در شیفت شب اداره می گردد.

سایر پرسنل 6 نفر کمک بهیار به صورت 24 ساعته بخش را پوشش می دهند و یک نفر بیماربر به صورت روزانه در بخش حضور دارند.

از آنجایی که نظافت بخش های بیمارستان در اولویت قرار دارد روزانه 2 نفر خدمه و شب ها یک نفر خدمه در بخش حضور دارند.

این بخش شامل 30 تخت فعال است.

دارای چهار اتاق پنج تخته، دو اتاق سه تحته، یک اتاق دو تخته و دو اتاق یک تخته vip می باشد که همگی اتاق ها دارای سرویس بهداشتی، امکانات رفاهی برای همراهان، یخچال، تلویزیون و سایر امکانات رفاهی هستند.

گذشته از امکانات رفاهی که در اتاق ها در نظر گرفته شده، دو عدد سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی و حمام در راه رو بخش نیز وجود دارد.

جهت رفاه بیشتر حال بیماران و مراجعین محترم، یک دستگاه سماور همیشه روشن، آب سردکن، سجاده و جانماز نیز در بخش قرار دارد.

*******************************************