داخلی دو

داخلی دو

داخلی دو

 

این بخش با ریاست جناب آقای دکتر حمیدرضا معزی فوق تخصص بیماری های ریه و سرپرستاری خانم کبری حسینی کارشناس ارشد مدیریت و کارشناس پرستاری هدایت می شود.

این بخش با تعداد 4 نفر پرستار در شیفت صبح، سه نفر پرستار در شیفت عصر و 3 نفر پرستار در شیفت شب اداره می گردد.

سایر پرسنل 6 نفر کمک بهیار به صورت 24 ساعته بخش را پوشش می دهند و یک نفر بیماربر به صورت روزانه در بخش حضور دارند.

از آنجایی که نظافت بخش های بیمارستان در اولویت قرار دارد روزانه 2 نفر خدمه و شب ها یک نفر خدمه در بخش حضور دارند.

موقعیت بخش داخلی دو در ساختمان شماره 4 قرار گرفته است که از یک طرف به بخش جراحی زنان، اطفال و داخلی یک و از طرف دیگر به بخش های ccu و Icu ارتباط دارد.

این بخش شامل 30 تخت فعال است.

دارای چهار اتاق پنج تخته، دو اتاق سه تحته، یک اتاق دو تخته و دو اتاق یک تخته vip می باشد که همگی اتاق ها دارای سرویس بهداشتی، امکانات رفاهی برای همراهان، یخچال، تلویزیون و سایر امکانات رفاهی هستند.

24 عدد از تخت ها به گروه های مختلف تعلق دارد و 6 تخت دیگر به بیماران فک و صورت اختصاص داده شده است.

گذشته از امکانات رفاهی که در اتاق ها در نظر گرفته شده، دو عدد سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی و حمام در راه رو بخش نیز وجود دارد.

جهت رفاه بیشتر حال بیماران و مراجعین محترم، یک دستگاه سماور همیشه روشن، آب سردکن، سجاده و جانماز نیز در بخش قرار دارد.

این بخش پذیرای بیمارانی از جمله ریوی، عفونی، قلبی، داخلی مانند غدد و دیابت و ....، نفرولوژی، نورولوژی، گوارش و جراحی فک و صورت می باشد