دیالیز

دیالیز

دیالیز

 

این بخش با ریاست جناب آقای دکتر فرحناز پاشا متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های نفرولوژی و سرپرستاری خانم ستاره مولوی کارشناس پرستاری هدایت می شود.

این بخش با تعداد 3 نفر پرستار در شیفت صبح، دو نفر پرستار در شیفت عصر و یک نفر پرستار آنکال در مواقع اورژانسی، شب و جمعه ها که همگی آنان دوره های تخصصی دیالیز را گذرانده اند.

از آنجایی که نظافت بخش های بیمارستان مخصوصاً دیالیز در اولویت قرار دارد روزانه 1 نفر خدمه در شیفت صبح و عصر حضور دارند.

موقعیت بخش دیالیز در ساختمان شماره 4 قرار گرفته است که از یک طرف به بخش جراحی مردان از طرف دیگر به بخش Icu ارتباط دارد.

این بخش شامل 8 تخت فعال و یک تخت رزرو در موارد اورژانسی می باشد که همگی آنها مجهز به دستگاه همودیالیز پیشرفته روز دنیا می باشد. تعداد این دستگاه ها 11 عدد می باشد که یکی از این دستگاه ها در بخش ICU جهت همودیالیز بیماران این واحد می باشد.

این بخش دارای دو اتاق می باشد که در هر اتاق 4 تخت فعال موجود می باشد. هر اتاق توسط یک نیروی پرستاری اداره می گردد.

این بخش از چند سالن مجزای از هم به عناوین سالن انتظار، سالن غذاخوری، اتاق رختکن بیماران بهره میبرد.

تمامی اتاق های بخش دیالیز مجهز به امکانات رفاهی از قبل تلویزیون، سرویس بهداشتی فرنگی و ایرانی مجهز است.

جهت رفاه بیشتر حال بیماران و مراجعین محترم، یک دستگاه سماور همیشه روشن، آب سردکن، سجاده و جانماز نیز در بخش قرار دارد.

این بخش پذیرای بیمارانی از جمله نارسایی های حاد و مزمن کلیه می باشد.

تعداد بیماران ثابت این بخش 30 نفر می باشد که می تواند پذیرای بیماران بستری در بخش که نیاز به دیالیز دارند را دارد.