سونوگرافی و رادیولوژی

سونوگرافی و رادیولوژی

بخش رادیولوژی و سونوگرافی

 

این بخش با ریاست سرکار خانم دکتر الهام نشان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی و سوپروایزر بخش اکرم گودرزی کارشناس رادیولوژی هدایت می شود.

واحد رادیولوژی در دو بخش رادیولوژی مرکزی و رادیولوژی اورژانس تشکیل شده است.

بخش مرکزی از هر روز به غیر از روزهای تعطیل رسمی از ساعت 7:30 الی 14:00 و سونوگرافی تا ساعت 20:00 دایر می باشد. واحد رادیولوژی اورژانس 24 ساعته دایر است و پذیرای تمای بیماران بیمارستان و سرپایی خارج از بییمارستان می باشد.

این بخش با تعداد 4 نفر کارشناس و تکنسین رادیولوژی در شیفت صبح، 1 نفر کارشناس یا تکنسین رادیولوژی اداره می گردد.

سایر پرسنل 1 نفر منشی و یک نفر نیروی خدماتی که در شیفت صبح و عصر این واحد را پوشش می دهند.

موقعیت بخش رادیولوژِ و سونوگرافی شیفت صبح و عصر واقع در ساختمان اداری یا شماره 3 قرار گرفته و رادیولوژی شیفت عصر و شب در ساختمان شماره 1 یا ساختمان اورژانس قرار دارد.

جهت رفاه حال بیماران و مراجعین محترم، دو عدد سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی در رادیولوژِ صبح و همچنین برای بیمران شیفت عصر و شب در قسمت اورژانس قرار دارد، یک دستگاه سماور، آب سردکن، سجاده و جانماز نیز در بخش قرار دارد.

این بخش پذیرای بیمارانی که تمامی سونوگرافی های تخصصی، سونوگرافی های مربوط به تنه، حاملگی، سر و گردن و همچنین سونوگرافی های داپلر (کاروتید، داپلر رنگی وریدی و شریانی اندام های فوقانی و تهتانی، کالر داپلر کلیه و هر عضو شمکی) فعال می باشد.

اقدامات اینترونشنال غیر عروقی شامل انواع بیوپسی و نمونه گیری از ارگانهای سالید شکمی و دیگر ضایعات سطحی و عضلانی و ضایعات پستان و نمونه گیری از لنف آدرنوپاتی ها تحت گاید سونوگرافی و همچنین تحت گاید CT و FNA تیروئید و پاراتیروئید و آسپیراسیون ضایعات کیستیک و Tap و کاتترگذاری پلورال و Tap و کاتترگذاری جهت تخلیه آسیت و تخلیه آبسه و نفروستومی با هدایت سونوگرافی و بیوپسی از استخوان، بافت نرم، کبد و درناژ آبسه و آبسه شکمی و لگنی و سایر اقدامات تشخیصی و درمانی.

 

این مرکز دارای دو عدد دستگاه رادیولوژی دیجیتال روز دنیا و یک عدد دستگاه GI جهت اسکوپی و عکس های رنگی، دو عدد دستگاه پرتابل رادیولوژی، دو عدد دستگاه سونوگرافی، یک عدد دستگاه ظهور ثبوت اتوماتیک و یک عدد پرینتر درآی می باشد.