کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه بیمارستان بوعلی

 

کتابخانه در سال 1364 تاسیس گردید.

این مرکز یک کتابخانه تخصصی، پزشکی، پرستاری و مامایی می باشد و از بخش های مخزن کتاب، بخش های امانات، بخش سایت کامپیوتری که دارای دو کامپیوتر متصل به اینترنت می باشد. بخش مطالعه اساتید و بخش مطالعه دانشجویان تشکیل شده است.

کتابخانه تقریباً داراری 5000 جلد کتاب به زبان های لاتین و فارسی می باشد و مراجعه کنندگان می توانند کتاب ها را به غیر از کتابهای مرجع و رفرنس به مدت یک هفته به امانت ببرند.

ساعت کار کتابخانه از 7:30 صبح تا 23:00 می باشد. این کتابخانه در روزهای تعطیل رسمی تعطیل می باشد.

این کتابخانه را یک پرسنل متخصص کتابدار هدایت می کند.