بیمه شهرسالم

بیمه شهرسالم

اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران

میدان فاطمی، ضلع جنوبی میدان، خیابان جویبار، کوچه میرهادی، پلاک 7

 

سازمان باززنشستگی شهرداری تهران

میدان جمهوری، بزرگراه نواب، تقاطع امام خمینی

 

معاونت درمان شرکت شهرسالم

خیابان ولیعصر (عج)، بین خیابان طالقانی و میدان ولیعصر، کوچه شهید فرهنگ حسینی، پلاک 20

 

 

روابط عمومی بیمارستان بوعلی