بیمه بانک صادرات

بیمه بانک صادرات

هزینه های درمان اعم از سرپایی و بستری در بخش های تشخیصی و درمانی بیمارستان بوعلی به صورت رایگان صورت می گیرد و نیازی به دریافت معرفی نامه نمی باشد.

اداره جبران خدمات: تهران، خیابان طالقانی، بین ولیعصر و حافظ، جنب بیمارستان کودکان

 

روابط عمومی بیمارستان بوعلی