بیمه نوین

بیمه نوین

نشانی: تهران - بلوار میرداماد - میدان مادر - خیابان شهید سنجابی
(بهروز سابق) - نبش کوچه یکم - پلاک ۱۱
کد پستی: ۱۹۱۱۹۳۳۱۸۳
صندوق پستی: ۵۸۸۸-۱۵۸۷۵
تلفن: ۲۳۰۴۷(۰۲۱) و ۲۲۲۷۷۷۷۵(۰۲۱)
فکس: ۲۲۹۲۳۸۴۶(۰۲۱)
تلگرام بازرسی و رسیدگی به شکایات: ۰۹۱۲۸۰۳۴۴۳۵

 

روابط عمومی بیمارستان بوعلی