بیمه کمیته امداد امام خمینی (ره)

بیمه کمیته امداد امام خمینی (ره)

تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، کوچه بیرجند

 

به منظور کاهش هزینه های درمان و حفاظت مالی از مددجویان در برابر هزینه های کمرشکن آن ،کلیه مددجویان تحت پوشش امداد اعم از شهری و روستایی تحت پوشش بیمه مکمل درمان کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار گرفته اند. این بسته شامل سه سرفصل زیر می باشد. . این بسته شامل سه سرفصل زیر می باشد:

الف) پرداخت فرانشیز و مابه التفاوت خدمات مشمول بیمه پایه ( فرانشیز خدمات بستری ، دارو و پاراکلینیک و تجهیزات پزشکی و...) 

ب) خدمات تشخیصی و درمانی ضروری غیر پوشش بیمه پایه شامل خدمات دندانپزشکی،انواع خدمات و تجهیزات توانبخشی، خدمات نئوتک مثل پت اسکن،داروهاو تجهیزات پزشکی ضروری غیر بیمه ای ، پانسمانهای نوین  

ج) خدمات جانبی درمان شامل هزینه ایاب و ذهاب بیماران،  ، امکانات اقامتگاهی ، هزینه مراقبت از بیماران نیازمند نگهداری و....

 اعتبارات پیش بینی شده در این سرفصل در سال جاری مبلغ ۵۴ میلیارد تومان از منابع عمومی و مبلغ ۷۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات اختصاصی امداد می باشد.

 

 

سقف تعهدات خدمات شایع  بسته بیمه تکمیلی عادی سال ۱۳۹۶

ردیف

شرح لوازم یا خدمت

سقف تعهد (ریال)

توضیحات

۱

فریم عینک

۷۰۰,۰۰۰

هر ۳سال

۲

شیشه عینک

۴۰۰,۰۰۰

هر ۲ سال

۳

پروتز کامل دندان

۴,۷۰۰.۰۰۰

هر ۵ سال

۴

پروتز نیم فک

۳,۱۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۵

پارسیل تا ۵ دندان

۹۰۰,۰۰۰

 -

۶

پارسیل به ازای هر دندان اضافی

۱۰۰,۰۰۰

 -

۷

ویلچیر ایرانی

۴,۰۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۸

واکر

۸۵۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۹

تشک مواج

۱,۵۰۰.۰۰۰

هر سال در صورت مستهلک و غیر قابل استفاده شدن

۱۰

کپسول اکسیژن ۱۰لیتری با تجهیزات جانبی

۳,۰۰۰,۰۰۰

یک بار در طول عمر

۱۱

کمک هزینه گامانایف

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 -

۱۲

کمک هزینه پت اسکن

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

 -

۱۳

کمک هزینه لیزیک

۸,۰۰۰,۰۰۰

هرچشم ، در صورتیکه مجموع نمره هر دو چشم ۸ دیوپتر باشد.(شامل عیوب انکساری + نصف  نمره آستیگمات)

۱۵

بریس های کمری ساختنی

۱,۵۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۱۶

اورتز کرست لومبوساکرال  

۲,۲۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۱۷

اورتز کرست تراکولومبوساکرال

۳,۰۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۱۸

اورتز ستون فقرات و گردن

۱۳,۵۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۱۹

اورتز بادی ژاکت 

۶,۳۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۲۰

اورتز زیر زانو( کفش طبی با بریس کوتاه دو طرفه)

۵,۰۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۲۱

اورتز زیر زانو( کفش طبی با بریس کوتاه دو طرفه هر دو پا)

۷,۵۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۲۲

اورتز زیر زانو متحرک

۸,۸۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۲۳

اورتز بالای زانو ثابت

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۲۴

اورتز دست ثابت 

۲,۵۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۲۵

اورتز زیر آرنج

۲,۵۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۲۶

اورتز بالای آرنج

۶,۰۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۲۷

اورتز گردنی نیمه متحرک

۱,۲۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۲۸

کرست مچ پا

۱,۲۵۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۲۹

بریس بالای زانو  یک طرفه

۷,۵۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۳۰

کفش طبی

۱,۸۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۳۱

پروتز مکانیکی دست

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۳۲

پروتز مکانیکی زیر آرنج

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۳۳

پروتز مکانیکی بالای آرنج

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۳۴

پروتز مکانیکی شانه

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۳۵

پروتز پنجه

۳,۷۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۳۶

پروتز زیر زانو

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۳۷

پروتز روی زانو

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۳۸

پروتز بالای زانو

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۳۹

پروتز لگن

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۴۰

پروتز مچ پا

۲,۳۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۴۱

پروتز چشم

۵,۸۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۴۲

زانو بند مفصل دار یک طرفه

۲,۵۰۰,۰۰۰

هر ۵ سال

۴۳

تخت یک شکن با تشک

۶,۰۰۰,۰۰۰

طبق تبصره ماده ۱۹

۴۴

تخت دو شکن با تشک

۷,۵۰۰,۰۰۰

طبق تبصره ماده ۱۹

۴۵

پانسمان های نوین

تولیدات داخل طبق فاکتور معتبر

تعدادی از انواع پانسمان های نقره به فهرست بیمه ای اضافه گردیده است.(بند شماره ۲ فصل یک )

۴۶

هزینه های توانبخشی شامل کاردرمانی، گفتار درمانی و تربیت شنیداری

۲۲۰۰۰۰ ریال (هر جلسه)

تا سقف پانزده میلیون ریال در سال

 

 

علاوه بر بهره مندی بیماران خاص و صعب العلاج از بسته بیمه شدگان عادی تمهیدات ذیل  در سال جاری با اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی برای این بیماران فراهم گردیده است.

۱-فرانشیز رایگان کلیه خدمات ضروری درمان از جمله بستری ، دارو( مرتبط با بیماری)و پاراکلینیک و توانبخشی  این بیماران در بخش دولتی تا سقف صددرصد.

۲-خرید تجهیزات ماندگار و قابل استفاده مجدد  از جمله تخت های طبی، دستگاه اکسیژن ساز، ونتیلاتور ، BIPAP، و.....) وهمچنین تجهیزات و  لوازم مصرفی مورد نیاز. 

۳- هزینه ماهیانه پرستاری (نگهداری) از بیماران صعب العلاج  نیازمند نگهداری

لوازم مصرفی سالمندان بیمار و تجهیزات مصرفی مورد نیاز 

کمک هزینه کاشت حلزون  ، کمک هزینه پیوند سایر اعضای حیاتی ،کمک هزینه پت اسکن ،هزینه گامانایف ،هزینه خرید کلیه و سایر هزینه های کمر شکن درمان.

 

سقف  تعهدات بیمه مکمل در خدمات شایع بیماران خاص و صعب العلاج

ردیف

شرح لوازم یا خدمت

سقف تعهد (ریال)

توضیحات

۱

هزینه خرید کلیه از فرد زنده

۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰

پرداخت صرفاً از طریق انجمن مربوطه

۲

هزینه های جانبی پیوند کلیه بیماران مرگ مغزی یا جسد

۳۰,۰۰۰.۰۰۰

پرداخت پس از پیوند  در وجه بیمار بایت هزینه های جانبی

۳

پروسسور کاشت حلزون

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

در کودکان بین دو تا ۱۰سال یک بار در طول عمر

۴

کمک هزینه پیوند سایر اعضای حیاتی

۲۵۰,۰۰۰۰.۰۰۰

در سال بابت هزینه های جانبی و دارو

۵

کمک هزینه کاشت حلزون

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

هزینه های توانبخشی بعد از کاشت

۶

کمک هزینه پت اسکن

۵۰,۰۰۰.۰۰۰

 -

۷

هزینه گامانایف

۶۰,۰۰۰.۰۰۰

 

۸

دستگاه BIPAP

۶۰,۰۰۰.۰۰۰

با رعایت تبصره ماده ۱۹ دستورالعمل

۹

دستگاه اکسیژن ساز با قابلیت های خاص

۴۰,۰۰۰.۰۰۰

با رعایت تبصره ماده ۱۹ دستورالعمل

۱۰

هزینه ماهیانه پرستاری (نگهداری) از بیماران صعب العلاج  نیازمند نگهداری

۱,۰۰۰,۰۰۰

 تا سقف اعلامی  طبق جدول پیوست و ضوابط اعلامی

۱۱

سقف مساعدت  هزینه های جانبی  بیماران خاص و صعب العلاج که در جدا ول فوق ذکر نشده است مانند ایاب و ذهاب و...

۳۵,۰۰۰.۰۰۰

سالیانه

 

 

روابط عمومی بیمارستان بوعلی