واحد فناوری اطلاعات (IT)

واحد فناوری اطلاعات (IT)

 

مسئول واحد :خانم مهندس دامغانی

کارشناس واحد : آقای مهندس غیاثی

استقرار و پیاده سازی نظام جامع انفورماتیک سازمان در راستای سیاست های راهبردی، از وظایف اصلی واحد IT می باشد. در راستای وظیفه اصلی این واحد، استفاده از تکنولوژی های روز فن آوری اطلاعات که باعث تسریع در استخراج داده ها، شفاف سازی و نیز صحه گذاری بر درستی داده ها می شود و در دستور کار واحد قرار می گیرد.

 ایجاد، حفظ و نگهداری بستر مناسب انجام امور جاری سازمان، با استفاده از فن آوری اطلاعات، یکی دیگر از وظایف واحد IT می باشد. حرکت در جهت تبدیل معیارهای کمی و کیفی به داده ها، در جهت رشد قدرت تصمیم گیری مدیران و در نهایت رسیدن به اهداف عالی سازمان از اولویت های واحد IT  می باشد.

پوزیشن واحد در چارت سازمانی:

واحد IT زیر نظر مدیریت بیمارستان انجام وظیفه می نماید.

شرح وظایف واحد:

1.رعایت اصل تکریم ارباب رجوع

2.وقت شناسی و نظم و انضباط کاری و رعایت شئونات اخلاقی

3.شرکت در جلسات

4.همکاری در انجام برنامه ها و اهداف مرتبط

5.انجام سایر امور مرتبط بنا به دستور مقام مافوق

6. ایجاد بستر مناسب برای استقرار  ICT Master Plan  به کمک مشاوران و مجریان نخبه

7. نیازسنجی و استفاده ازتکنولوژی های جدید و مناسب جهت سهولت در انجام امور مربوط به حوزه IT

8. انتخاب پیمانکاران مجرب با حسن سابقه و عقد قرارداد با ایشان

10. ایجاد بستر مناسب جهت ارتقای دانش استفاده از حوزه IT در سطوح مختلف سازمانی

11. رابط بین بیمارستان و پیمانکاران مختلف مرتبط با حوزه ITدر بیمارستان

12. ایجاد بستر مناسب استفاده از اینترنت به عنوان ابزاری مهم و کارآمد

13. مدیریت رفع عیب و به روز نگه داشتن سیستم های کامپیوتری مورد استفاده کاربران به صورت تیمی

14. دریافت دستور وبرنامه کار از سرپرست مربوطه

عمده فعالیتهای صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات از سال 1388

حوزه درمانی

 • مکانیزاسیون گردش بیمار (workflow)
 • دستیابی به اطلاعات درمانی بیمار
 • پرونده الکترونیک و تکمیل آن
 • سیستم Paces و دسترسی به تصاویر دیجیتال رادیولوژی، سی تی اسکن، آنژیو و MRI بیماران در سیستم HIS به جهت حذف فیلم در مجموعه
 • درخواست خدمات به صورت الکترونیک و بدون کاغذ
 • ارائه الکترونیک پاسخ خدمات انجام شده (جواب آزمایشات، گزارش پرتونگاری و...)
 • تکمیل شرح حال و خلاصه پرونده بیماران (درحال انجام)
 • آرشیو دیجیتالی تصویر پرونده بیماران جهت دسترسی سریع بیماران به پرونده
 • استفاده از سیستم مکانیزه لیبل گذاری در آزمایشگاه به جهت پایین آوردن خطای انسانی
 • ارتباط مکانیزه بین دستگاههای آزمایشگاه و HIS

اطلاع رسانی

 • راه‌اندازی وب سایت بیمارستان
 • استفاده از ابزارهای SMS  جهت ارائه اطلاعات به بمیاران و پرسنل از جمله ارائه فیش حقوق
 • استفاده از شبکه پیجر در بیمارستان از طریق تلفن داخلی

حوزه سخت افزار و نرم‌افزار

 • استفاده از تکنولوژیهای روز در بیمارستان  استفاده از FIREWALL های سخت افزاری جهت ایجاد امنیت در محیط شبکه
 • استفاده از FIREWALLهای سخت افزاری جهت به اشتراک‌گذاری اینترنت
 • استفاده از بستر کابل کشی شبکه ساختار یافته
   

شرح وظایف واحد:

1. رعایت اصل تکریم ارباب رجوع

2. وقت شناسی و نظم و انضباط کاری و رعایت شئونات اخلاقی

3. شرکت در جلسات

4. همکاری در انجام برنامه ها و اهداف مرتبط

5. انجام سایر امور مرتبط بنا به دستور مقام مافوق

6. ایجاد بستر مناسب برای استقرار  ICT Master Plan  به کمک مشاوران و مجریان نخبه

7. نیازسنجی و استفاده ازتکنولوژی های جدید و مناسب جهت سهولت در انجام امور مربوط به حوزه IT

8. انتخاب پیمانکاران مجرب با حسن سابقه و عقد قرارداد با ایشان

10. ایجاد بستر مناسب جهت ارتقای دانش استفاده از حوزه IT در سطوح مختلف سازمانی

11. رابط بین بیمارستان و پیمانکاران مختلف مرتبط با حوزه ITدر بیمارستان

12. ایجاد بستر مناسب استفاده از اینترنت به عنوان ابزاری مهم و کارآمد

13. مدیریت رفع عیب و به روز نگه داشتن سیستم های کامپیوتری مورد استفاده کاربران به صورت تیمی

14. دریافت دستور وبرنامه کار از سرپرست مربوطه