تصویربرداری

تصویربرداری

بخش تصویربرداری

این بخش با ریاست سرکار خانم دکتر الهام نشان متخصص تصویربرداری هدایت می شود.

بخش مرکزی از هر روز به غیر از روزهای تعطیل رسمی از ساعت 7:30 الی 14:00.

واحد رادیولوژی اورژانس 24 ساعته دایر است و پذیرای تمای بیماران بیمارستان و سرپایی خارج از بییمارستان می باشد.

موقعیت بخش رادیولوژِ و سونوگرافی شیفت صبح و عصر واقع در ساختمان اداری یا شماره 3 قرار گرفته و رادیولوژی شیفت عصر و شب در ساختمان شماره 1 یا ساختمان اورژانس قرار دارد.

 

روابط عمومی بیمارستان بوعلی