رادیولوژی

رادیولوژی

بخش رادیولوژی

 

این بخش با ریاست سرکار خانم دکتر الهام نشان متخصص تصویربرداری هدایت می گردد.

واحد رادیولوژی در دو بخش رادیولوژی مرکزی و رادیولوژی اورژانس تشکیل شده است.

بخش مرکزی از هر روز به غیر از روزهای تعطیل رسمی از ساعت 7:30 الی 14:00 دایر می باشد. واحد رادیولوژی اورژانس 24 ساعته دایر است و پذیرای تمای بیماران بیمارستان و سرپایی خارج از بییمارستان می باشد.

این مرکز دارای دو عدد دستگاه رادیولوژی دیجیتال روز دنیا و یک عدد دستگاه GI جهت اسکوپی و عکس های رنگی، دو عدد دستگاه پرتابل رادیولوژی، یک عدد دستگاه ظهور ثبوت اتوماتیک و یک عدد پرینتر درآی می باشد.

 

روابط عمومی بیمارستان بوعلی