سونوگرافی

سونوگرافی

بخش سونوگرافی

 

این بخش با ریاست سرکار خانم دکتر الهام نشان متخصص تصویربرداری هدایت می شود.

بخش مرکزی از هر روز به غیر از روزهای تعطیل رسمی از ساعت 7:30 الی 14:00 دایر می باشد.

سونوگرافی واقع در ساختمان اداری یا شماره 3 قرار گرفته.

این بخش پذیرای بیمارانی که تمامی سونوگرافی های تخصصی، سونوگرافی های مربوط به تنه، حاملگی، سر و گردن و همچنین سونوگرافی های داپلر (کاروتید، داپلر رنگی وریدی و شریانی اندام های فوقانی و تهتانی، کالر داپلر کلیه و هر عضو شمکی) فعال می باشد.

اقدامات اینترونشنال غیر عروقی شامل انواع بیوپسی و نمونه گیری از ارگانهای سالید شکمی و دیگر ضایعات سطحی و عضلانی و ضایعات پستان و نمونه گیری از لنف آدرنوپاتی ها تحت گاید سونوگرافی و همچنین تحت گاید CT و FNA تیروئید و پاراتیروئید و آسپیراسیون ضایعات کیستیک و Tap و کاتترگذاری پلورال و Tap و کاتترگذاری جهت تخلیه آسیت و تخلیه آبسه و نفروستومی با هدایت سونوگرافی و بیوپسی از استخوان، بافت نرم، کبد و درناژ آبسه و آبسه شکمی و لگنی و سایر اقدامات تشخیصی و درمانی.

این مرکز دارای دو عدد دستگاه سونوگرافی می باشد.

 

روابط عمومی بیمارستان بوعلی