مهندسی عمران

مهندسی عمران

نام: مهندس داود گودرزی

مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران و کارشناس ارشد عمران ترافیک

تاریخ شروع همکاری: 98/1/20

 

روزمه کاری:

1389-1393 تدریس درس های فنی و کارگاهی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران در رشته مهندسی بهداشت محیط.

1393 تا پایان سال 1397 مدیر عمران .

1398 تا کنون مدیر عمران بیمارستان بوعلی تهران.

- مهندس ناظر بازسازی قسمت های از بیمارستان های بهارلو، سینا، میرزاکوچک خان و امیراعلم.

- مهندس ناظر مکانیک بیمارستان بیماری های خاص مسگرآباد.

- همکاری با شرکت ساختمانی آتین.

 

اقدامات صورت گرفته توسط مهندس عمران:

- بازسازی و اجرای سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران.

- مهندس ناظر ساخت ساختمان جرجانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران.

- بازسازی ساختمان سالن غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران.

- بازسازی ساختمان و اتاق تشریح دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران.

- ساخت کلاس های آموزش بیمارستان بوعلی تهران.

- بازسازی ساختمان های بیمارستان بوعلی تهران.

- ساخت اتاق اکسیژن بیمارستان بوعلی تهران.

 

روابط عمومی بیمارستان بوعلی تهران