رئیس امور مالی

رئیس امور مالی

مهندس قاسم افشارمهر

کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

سمت فعلی:
مدیر مالی بیمارستان بوعلی


سوابق اجرائی:
مدیر مالی معاونت سما تهران از سال ۹۷ لغایت ۹۹
رییس پشتیبانی اداری و مالی آموزشکده سما تهران از سال ۹۳ لغایت ۹۷
حسابرس سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۹۰ لغایت ۹۳
کارشناس مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند سال ۸۵ لغایت سال ۹۰
عضو انجمن حسابرسان داخلی
بازرس اصلی صندوق خیریه جوادالائمه (ع)

کلید واژه ها: مالی افشارمهر قاسم بوعلی بیمارستان تهران حسابداری کرونا