رئیس بیمارستان

رئیس بیمارستان

دکتر علی عبدالهی از تاریخ 1400/8/1 و مصادف با شب میلاد رسول اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) تا کنون با صدور حکمی از سوی دکتر علیرضا خوشدل رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به عنوان رئیس بیمارستان بوعلی تهران منصوب گردید.

انتصاب دکتر علی عبدالهی در پی جلسه جهادی تحول بیمارستان بوعلی که با حضور دکتر علیرضا خوشدل، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و جمعی از مسولان و اعضای هیأت علمی برگزار شد، دکتر علی عبداللهی به عنوان سرپرست مرکز درمانی آموزشی بوعلی معرفی شدند.

این انتصاب در حضور چندین تن از اساتید و اعضای هیئت علمی و کارکنان بیمارستان بوعلی در دفتر جلسات رئیس دانشگاه انجام گرفته و برنامه های عملیاتی به تصویب رسید.

دکتر علی عبداللهی:

دارای مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اخذ مدرک تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

گزراندن دوره های فلوشیپ جراحی سرطان و جراحی سرطان پستان از کشورهای آمریکا و انگلیس

سمت ها:

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران از سال 1374 تا حالا

مدیر گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران از سال 1382 تا کنون

معاون آموزشی و رئیس بیمارستان امیرالمومنین (ع) جوادیه

اولین معاون درمان دانشگاه آزاد اسلامی به مدت هفت سال

رئیس بیمارستان جواهری

رئیس پلی کلینیک قدس شهرک قدس

عضو انتخابی هیئت مدیره جامعه جراحان به عنوان بازرس از سال 1392 تا کنون

عضو کمیسیون های انتظامی نظام پزشکی تا کنون

هیئت تحریریه مجله جامعه جراحان ایران و مجله جراحی فرهنگستان علوم پزشکی کشور

عضو مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

مولف و مترجم چندین کتاب در زمینه های پزشکی و جراحی

مولف چندین مقاله در زمینه پزشکی و جراحی که تعدادی از آنها به چاپ و بهره برداری رسیده

رئیس بیمارستان بوعلی از ابتدای آبان 1400 تا کنون

مدرس و استاد مدعوف دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جراحی

مسئول برگزار کننده چندین کنگره علمی و بازآموزی

 

روابط عمومی بیمارستان بوعلی تهران

 

کلید واژه ها: بیمارستان بوعلی تهران کرونا کووید عبدالهی خوشدل کریمی عبداللهی انتصاب رئیس ریاست روابط عمومی