ریاست

ریاست

جناب آقای دکتر منوچهر امیرفیروزکوهی در 1397/12/28 به عنوان سرپرست  بیمارستان بوعلی منصوب شدند.           

رزومه پربار تحصیلی و اجرایی دکتر امیرفیروزکوهی :

 دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، 1380 با درجه خوب ومعدل (16/98).

کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران در سال  1373 با معدل 17/07

مشخصات اجرایی:

 سرپرست بیمارستان بوعلی با حفظ سمت معاون توسعه و منابع بیمارستان بوعلی

ابلاغ مراتب قدردانی و تشکر ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص مصدومین سانحه اتوبوس واحد علوم و تحقیقات مورخه 97/11/09

ابلاغ مراتب قدرانی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای دکتر واعظی رییس دفتر ایشان97/10/13

نماینده معاونت محترم علوم پزشکی دانشگاه در بیمارستان حضرت امام (ره) در خصوص رسیدگی به وضعیت دانشجویان حلدثه دیده در واحد علوم و تحقیقات

معاون توسعه و منابع بیمارستان بوعلی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

    رییس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب .

  دبیر ستاد روز  فناوری فضایی سازمان و پژوهشگاه فضایی ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات .

 معاون پژوهشی دانشگاه با حفظ سمت سرپرست بیمارستان احمد نژاد کتالم.

  مسئول طراحی و راه اندازی بیمارستان احمد نژاد کتالم .

 نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن در طرح بزرگ و بنیادی – کاربردی تدوین راهکار تقسیم وظایف آموزشی در نظام آموزش علوم پزشکی کشور در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 1382.

 کارشناس مسؤل صدور پروانه های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران .

مدیربیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران 1380 - 1378 .

عضو انجمن علمی اداره بیمارستانهای کشور .

مدیر بیمارستان نورافشار،معاونت بهداشت و درمان بنیاد جانبازان (1378-1376)