معاونت اجرایی

معاونت اجرایی

دکتر علیرضا انتظاری

معاون اجرایی بیمارستان بوعلی تهران

دکتر علیرضا انتظاری در تاریخ 1400/6/20 با حکمی از سوی دکتر محسن نفر معاون علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به عنوان معاون اجرایی بیمارستان بوعلی تهران منصوب شدند.

دکتر انتظاری متخصص اطفال و عضو رسمی هیئت علمی بیمارستان بوعلی می باشند

ایشان در مدت فعالیت های خود در سمت های ذیل فعالیت داشتند.

5 سال معاون درمان بیمارستان بوعلی

8 سال مسئول فنی بیمارستان بوعلی

9 سال رئیس اورژانس بیمارستان بوعلی

روابط عمومی بیمارستان بوعلی تهران

 

کلید واژه ها: علیرضا_انتظاری بیمارستان بوعلی تهران درمان کرونا کووید آموزش معاون روابط_عمومی